Model poslovanja

EXLUZIVE

USLUGE
koje agencija pruža:
Profesionalna prezentacija smještanog objekta
Upravljanje rezervacijama i cijelokupna komunikacija sa gostima
Usluge čišćenja nakon svake rezervacije
Usluge pranja rublja i posteljine nakon svake rezrevacije
Usluge održavanja i manji kućanski popravci
Usluge prijave i odjave gostiju za svaku rezrevaciju
Opskba potrošnim materijalom
Dodatne usluge za goste u destinaciji

Opis i posebni uvjeti

VacaBed ima ekskluzivno pravno punjenja smještajnih kapaciteta, dok se iznajmljivaču garantira popunjensot kapaciteta u unaprijed definiranim periodima. Iznajmljivač također može zauzeti određene periode za vlasitte rezrevacije.

Potencijal koji vaši kapaciteti mogu ispuniti

Potencijal zarade za iznajmljivača od najma smještaih kapaciteta
0%
Potrebni angažman iznajmljivača u poslovanju smještajnih kapaciteta
0%
Prisutnost kapaciteta na prodajnoj mreži (portali i agencije za oglašavanje)
0%
Kvaliteta smještajnih kapaciteta (čistoća, održavanje, ostali tekući poslovi)
0%
Potencijal zadovoljstva gostiju sa pruženim uslugama
0%

STANDARD

USLUGE
koje agencija pruža:
Profesionalna prezentacija smještanog objekta
Upravljanje rezervacijama i cijelokupna komunikacija sa gostima
Usluge čišćenja nakon svake rezervacije
Usluge pranja rublja i posteljine nakon svake rezrevacije
Usluge održavanja i manji kućanski popravci
Usluge prijave i odjave gostiju za svaku rezrevaciju
Opskba potrošnim materijalom
Dodatne usluge za goste u destinaciji

Opis i posebni uvjeti

Iznajmljivač surađuje sa VacaBed-om ali također može surađivati sa drugim agencijama i privatno puniti kapacitete. dok iznajmljivač treba čuvati nekoliko slobodnih perioda za VacaBed rezrevacije, koji se unaprijed određuju.

Potencijal koji vaši kapaciteti mogu ispuniti

Potencijal zarade za iznajmljivača od najma smještaih kapaciteta
0%
Potrebni angažman iznajmljivača u poslovanju smještajnih kapaciteta
0%
Prisutnost kapaciteta na prodajnoj mreži (portali i agencije za oglašavanje)
0%
Kvaliteta smještajnih kapaciteta (čistoća, održavanje, ostali tekući poslovi)
0%
Potencijal zadovoljstva gostiju sa pruženim uslugama
0%

"PUNO-ZA-PRAZNO"

USLUGE
koje agencija pruža:
Profesionalna prezentacija smještanog objekta
Upravljanje rezervacijama i cijelokupna komunikacija sa gostima
Usluge čišćenja nakon svake rezervacije
Usluge pranja rublja i posteljine nakon svake rezrevacije
Usluge održavanja i manji kućanski popravci
Usluge prijave i odjave gostiju za svaku rezrevaciju
Opskba potrošnim materijalom
Dodatne usluge za goste u destinaciji

Opis i posebni uvjeti

Vacabed od izanjmljivača zakupljuje određeni broj ležajeva u određenom periodu i za to mu plaća određeni paušalni iznos po ležaju. Uz standardne troškove, Vacabed također preuzima plaćanje troškova režija, telekomunikacijskih usluga i troškove boravišne pristojbe.

Potencijal koji vaši kapaciteti mogu ispuniti

Potencijal zarade za iznajmljivača od najma smještaih kapaciteta
0%
Potrebni angažman iznajmljivača u poslovanju smještajnih kapaciteta
0%
Prisutnost kapaciteta na prodajnoj mreži (portali i agencije za oglašavanje)
0%
Kvaliteta smještajnih kapaciteta (čistoća, održavanje, ostali tekući poslovi)
0%
Potencijal zadovoljstva gostiju sa pruženim uslugama
0%

"PO-MJERI"

USLUGE
koje agencija pruža:

Opis i posebni uvjeti

Svi uvjeti dogovaraju se individualno u skladu s potrebama i zahtejvima iznajmljivača.

Potencijal koji vaši kapaciteti mogu ispuniti

Potencijal zarade za iznajmljivača od najma smještaih kapaciteta
0%
Potrebni angažman iznajmljivača u poslovanju smještajnih kapaciteta
0%
Prisutnost kapaciteta na prodajnoj mreži (portali i agencije za oglašavanje)
0%
Kvaliteta smještajnih kapaciteta (čistoća, održavanje, ostali tekući poslovi)
0%
Potencijal zadovoljstva gostiju sa pruženim uslugama
0%