Modeli suradnje prilagođeni vama

VACABED VAM PRUŽA MOGUĆNOST DA ODABERETE MODEL POSLOVANJA KOJI U NAJVIŠOJ MJERI ODGOVORA VAMA I VAŠIM POTREBAMA – OD OSNOVNE USLUGE UPRAVLJANJA REZERVACIJAMA DO KOMPLETNOG UPRAVLJANJA VAŠIM SMJEŠTAJNIM OBJEKTOM.
BASIC
Upravljanje rezervacijama
VacaBed garancije
Popunjenost
VacaBed vam garantira da će vaši smještajni objekti biti popunjeni najmanje 50 dana kroz godinu. Ukoliko vaši kapaciteti ostanu popunjeni manje od 50 dana, vi i dalje dobivate vaš dogovoreni iznos.
Veći prihodi
VacaBed vam garanira da ćete ostvariti bolje financijske rezultate nego kad bi vaše poslovanje vodili samostalno. Prosječna popunjensot kapaciteta u VacaBed ponudi prelazi 150 dana kroz godinu.
Osiguranje
VacaBed vam garanira da će vaš smještajni objekt uvjek biti siguran uz policu osiguranja koja pokriva 1 000 000 kuna za potencijalne štete koje mogu preuzročiti gosti ili ostali nepredviđeni uvjeti.
Zadovoljstvo
VacaBed vam garanira da će svaki vaš gost postati i zadovoljan gost koji će se ponovno htjeti vratiti u vaš smještajni objekt. VacaBed gosti u prosjeku se vraćaju više od tri puta u isti smještajni objekt.
Modeli suradnje

Po ostvarenoj rezervaciji

IZNAJMLJIVAČ OSTVARUJE PRIHOD PO OSTVARENOJ REZERVACIJI, TE SE IZNAJMLJIVAČU GARANTIRA DA ĆE NJEGOVI KAPACITETI BITI POPUNJENI MINIMALNO 50 DANA KROZ GODINU. OVAJ MODEL SURADNJE OMOGUĆUJE IZNAJMLJIVAČU NAJBOLJE FINANCIJSKE REZULTATE, JER JE IZRAVNO VEZAN ZA POPUNJENOST KAPACITETA, ODNOSNO VEĆI BROJ REZERVACIJA DONOSI I VEĆI PRIHOD ZA IZNAJMLJIVAČA. IZNAJMLJIVAČ TAKOĐER MOŽE ZAUZETI ODREĐENE PERIODE ZA SVOJE VLASTITE REZERVACIJE (5 TJEDANA KROZ GODINU).
Potencijal za zaradu iznajmljivača
0%

Unaprijed određeni anuiteti

IZNAJMLJIVAČU SE ISPLAĆUJU UNAPRIJED DOGOVORENI ANUITETI NA MJESEČNOJ, TROMJESEČNOJ, KVARTALNOJ, POLUGODIŠNJOJ ILI GODIŠNJOJ RAZINI. OVAJ MODEL POSLOVANJA OMOGUĆUJE IZNAJMLJIVAČU STALNI I UNAPRIJED DEFINIRANI PRIHOD KROZ CIJELU GODINU, NEOVISNO O STVARNOJ POPUNJENOSTI SMJEŠTAJNIH KAPACITETA. PRIHOD KOJI IZNAJMLJIVAČ MOŽE OSTVARITI OVIM MODELOM POSLOVANJA JE MANJI NEGO LI JE TO SLUČAJ KOD MODELA “PO OSTVARENOJ REZERVACIJI” JER AGENCIJA PREUZIMA CIJELOKUPNI RIZIK POPUNJENSOTI KAPACITETA.
Potencijal za zaradu iznajmljivača
0%